?

Log in

No account? Create an account
гениальность, как говорят, в простом :) - Recording of substances | Mixed subtance | Amalgamation of loose reality [entries|archive|friends|userinfo]
Zirafah... the tallest of all.

[ website | Laisva žolė - laisviems žmonėms! ]
[ userinfo | giraffa camelopardalis ]
[ archive | Sahara ]

гениальность, как говорят, в простом :) [Jan. 15th, 2009|12:20 am]
Zirafah... the tallest of all.
Недавно прочитала золотую фразу:
"Pievēršoties finanšu krīzei Latvijā, V.Zatlers norādīja, ka Latvija strādā pie ekonomikas stimulēšanas pasākumiem: stabilizācijas plānā īpaša nozīme piešķirta  starptautiskā aizdevuma izlietošanas uzraudzībai" (c) db.lv
В чем золото? :) Да в том, что в одно предложение сложили корень латвийской экономики: взять кредит, да по больше, и придумать, на что его потратить.
и я не вырываю фразу из контекста, именно в этом стимуляция и заключается: click
Stimulēšanas pasākumi, угу :)
LinkReply